Игрите са ключът към по-доброто бъдеще на следващото поколение

Play
Игрите побеждават страховете и несигурността,
които предаваме на децата
в опитите си да ги предпазим

Ние сме ОМО.
И вярваме, че игрите са най-доброто
образование.

Училище, в което учениците не учат самоцелно, а то е част от живота им. Където децата се учат да вярват на инстинктите си. Да бъдат смели. Независими. Да знаят как да защитават мнението си, свободни и без притеснения. Училище, което да ги подготвя за реалния живот. Затова ние вярваме в силата на играта с по-малко ограничения. Навън, вкъщи, в училище, където и да е. Това поколение не бива да бъде притиснато от страхове, предразсъдъци или прекомерна закрила, за да има възможността да бъде по-добро от нашето.


Открий силата на играта.