Игрите са ключът към по-доброто бъдеще на следващото поколение

Play
Игрите побеждават страховете и несигурността,
които предаваме на децата
в опитите си да ги предпазим

Ние сме ОМО.
И вярваме, че игрите са най-доброто
образование.

Училище, в което учениците не учат самоцелно, а то е част от живота им. Където децата се учат да вярват на инстинктите си. Да бъдат смели. Независими. Да знаят как да защитават мнението си, свободни и без притеснения. Училище, което да ги подготвя за реалния живот. Затова ние вярваме в силата на играта с по-малко ограничения. Навън, вкъщи, в училище, където и да е. Това поколение не бива да бъде притиснато от страхове, предразсъдъци или прекомерна закрила, за да има възможността да бъде по-добро от нашето.


Открий силата на играта.

Семейството

Оставете ги да бъдат свободни

Въображението, смелостта, съпричастността, самоувереността и всички други черти на характера, които бихме искали детето да научи, не се предават чрез прекомерни грижи, нито от екрани, били те малки или големи.
Постарайте се да отделите време и за игри. В допълнение към училището, извънкласните занимания и дейности, стимулирайте ги да прекарват поне няколко часа на ден в игри. И у дома, и навън. И с други деца, но и сами.Училище

Открий силата на играта в училище

Прегърнете играта и я пренесете в класната стая. Нека те играят и чрез преживяванията си да учат по-добре, по-лесно и по-приятно - не само преподаваната материя, но и важни уроци за себе си и за другите. Защото играта е естественият процес, чрез който децата се учат. Разбира се, за да постигнат определени резултати, те трябва да бъдат ръководени и насочвани от вас. Но това е по-просто, отколкото си мислите.

Как да приложим метода на игрите в ученето

"Ученето чрез преживявания поставя по-голям акцент върху опита и помалко върху оценките, а в моя клас аз и учениците сме семейство. За мен е важно да помагам на децата да развият своята емоционална интелигентност и във всичко, което правя, да се консултирам с тях. " Можете да въведете обучение чрез преживявания в класната стая чрез малки упражнения, за да помогнете на учениците си да станат повнимателни и активни в час, да разберат по-добре материята и защо не, да се влюбят в нея.

Игри в училище

Игрите могат да бъдат и интегрирани в часовете. След семейството, училището или детската градина са местата, където децата прекарват по-голямата част от времето си. И вие също можете да се научите как да ги вдъхновите да бъдат свободни и независими.