Послушните деца не променят света

Има части от ежедневието, което са регулирани като храненето и часът за лягане, но що се отнася до игрите, не бива да има ограничения. Можем да отгледаме едни здрави деца, които да знаят как да се предпазват. Така те ще могат да се адаптират към постоянно променящия се живот, който не се случва по определен час и програма.

Последни новини

Прекомерната грижа поражда повече страхове
#1
Прекомерната грижа поражда повече страхове

В ранната част от живота си децата искат да нарушават установените правила, въпреки че знаят и осъзнават, че това не е позволено.


Заниманията на възрастните не са игри
#2
Заниманията на възрастните не са игри

Играта е езикът, който децата най-добре разбират, така че нека поговорим с тях на същия език.


Оставете ги да паднат, за да се научат как да стават
#3
Оставете ги да паднат, за да се научат как да стават

За децата е полезно да се докосват до нови предмети, да се препъват и да падат, и да се учат да преодоляват препятствията в бъдеще.